Fundusze inwestycyjne

Inwestycje są we współczesnym świecie dość pewnym źródłem zabezpieczenia materialnego. Fundusze inwestycyjne stają się więc nieodłączną częścią większości banków światowych jak i innych instytucji finansowych, oferując swoim klientom całkiem korzystną wizję przyszłości finansowej.

Niestety tego typu opcji towarzyszy niekiedy dość spore ryzyko porażki i straty zainwestowanych pieniędzy. Skierowany jest więc do osób gotowych na ryzyko i oczekujących zysków dopiero po pewnym czasie, a nie natychmiast, nawet po kilku miesiącach. Fundusze inwestycyjne jednak mimo wliczonego w nie ryzyka spełniają wszelkie normy bezpiecznej lokaty pieniędzy i mają odpowiednie ubezpieczenia, konkretne dla danego banku. Co ciekawe, mimo niepochlebnej opinii, to właśnie fundusze inwestycyjne są zabezpieczone z góry, przez przepisy prawne, stając się jednocześnie najbezpieczniejszą formą lokowania swoich finansów. Inwestora jednak powinna cechować cierpliwość, bo środki uzyskane z inwestycji zwrócą się zwykle dopiero po kilku latach – za to znacznie wyższe niż te pierwotnie zainwestowane.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą funduszy inwestycyjnych.

Poniżej znajdziesz oferty na fundusze inwestycyjne następujących firm i instytytucji finansowych: Bank HSBC, Expander, Gold Finance, Multifund, Open Finance, SUPERFUND TFI SA.


1USD3,1863-0.08%
1EUR4,1484-0.04%
1CHF3,36630.06%
1GBP4,76880.68%

» więcej walut
Porównanie funduszy inwestycyjnych:

Wybierz wszystkie | Wyczysć wybór

Bank HSBC

Expander

Gold Finance

Multifund

Open Finance

SUPERFUND TFI SA

Fundusz inwestycyjny

SUPERFUND TFI SA

Sprawdź całą ofertę on-line

Oprocentowanie:
 • inwestycje w kontrakty terminowe na ponad 150 rynkach na całym świecie
 • 8 klas aktywów: indeksy akcyjne, obligacje, waluty, metale, surowce energetyczne, zboża, rynki rolne i stopy procentowe
 • możliwość zysku w czasie hossy i bessy – wyniki niezależne od tradycyjnego inwestowania w akcje i obligacje
 • mniejsze ryzyko – wyższa stopa zwrotu

Fundusze inwestycyjne

Multifund

Sprawdź całą ofertę on-line

Z Multifund fundusze inwestycyjne całego świata stoją przed Tobą otworem. Wybierz najlepsze spośród ponad 300 funduszy. Inwestuj tak, jak Ci pasuje - bezpiecznie lub agresywnie.
Oprocentowanie:
Cechy charakterystyczne funsuzy inwestycyjnych z platformy inwestycyjna Multifund:
 • ponad 300 funduszy inwestycyjnych, wiele instytucji
 • aktualne notowania
 • bezpłatnie, bez wychodzenia z domu

Fundusz inwestycyjny

Bank HSBC

Sprawdź całą ofertę on-line

Fundusze inwestycyjne HSBC World Selection to nowe rozwiązanie międzynarodowych inwestycji, dopasowane do Twoich ambicji i potrzeb. Zróżnicowane portfele inwestycyjne zagwarantują Ci różny poziom ryzyka i rodzaj inwestycji.
Oprocentowanie:
Cechy charakterystyczne oferty na fundusze inwestycyjne HSBC:
 • międzynarodowe inwestycje
 • stały monitoring inwestycji
 • możliwość zróżnicowaniać i poszerzenia zakresu inwestowania
 • możliwość korzystania z wiedzy inwestycyjnej specjalistów

Fundusz inwestycyjny

Open Finance

Sprawdź całą ofertę on-line

Doradca finansowy Open Finance pomoże wybrać Ci efektywną strategię inwestycyjną opartą o fundusze inwestycyjne, tak żeby pasowała ona do Twoich celów i możliwości finansowych. Inwestowanie w fundusze z doradcą Open Finance jest dziecinnie proste.
Oprocentowanie:
Cechy charakterystyczne funduszy inwestycyjnych z Open Finance:
 • bezpłatna pomoc doradców
 • najlepsze produkty inwestycyjne dostępne na rynku w ofercie kilkudziesięciu instytucji finansowych
 • symulacje jak różne formy inwestowania mogą wpłynąć na Twoją zamożność
 • zbudujesz swój portfel funduszy

Fundusz inwestycyjny

Expander

Sprawdź całą ofertę on-line

Jeżeli brak Ci doświadczenia w analizowaniu bieżącej sytuacji na rynku finansowym i niezadowala Cię zysk z lokaty doradcy Expandera pomogą Ci w wyborze funduszów inwestycyjnych, wskaża wady i zalety poszczególnych funduszy, stworzą Twój własny portfel inwestycyjny.
Oprocentowanie:
Cechy charakterystyczne oferty Expandera na fundusze inwestycyjne:
 • doradztwo w wyborze najlepszej strategii inwestycyjnej
 • atrakcyjne oferty, często korzystniejsze niż bezpośrednio
 • wskażemy najkorzystniejsze fundusze najbardziej renomowanych firm
 • indywidualnie skonstruowany portfel inwestycyjny

Fundusz inwestycyjny

Gold Finance

Sprawdź całą ofertę on-line

Fundusze inwestycyjne z Gold Finance to doskonałe rozwiązanie jeśli dochód z loaty bankowej jest niewystarczający, a nie masz czasu żeby samemu analizować sytuację rynkową. Kontrola swoich zysków przez Internet pozwoli Ci na bieżąco sprawdzać Twoje zyski.
Oprocentowanie:
Cechy charakterystyczne funduszy inwestycyjnych z Gold Finance:
 • doradztwo w wyborze funduszu, indywidualne spojrzenie na Twoje finanse
 • brak prowizji za zakup jednostek
 • kontrola zysków przez Internet
 • zaoszczędź na wcześniejszej spłacie kredytu
 • dostęp do funduszy gwarantowanych
Dodaj własną opinię o funduszach inwestycyjnych, pomoże to w podjęciu decyzji innym lub jeśli masz pytania bądź wątpliwości odnośnie danego produktu finansowego, możesz poniżej zadać pytanie do innych użytkowników serwisu lub kredytobiorców.
Wasze opinie i komentarze
Autor: Kolorowa
Radzę wszystkim, którzy chcą kupić jednostki funduszy inwestycyjnych, aby chociaż trochę ruszyli głową i tak do końca nie wierzyli wszelkiej maści doradcom, którzy sprzedają takie jednostki. Doradcy to sprzedawcy, którzy za wszelką cenę chcą sprzedać i nie zawsze do końca są dobrze zorientowani na rynku kapitałowym. Nie mówię o wszystkich, ale o wielu, takich spotkałam na pęczki. Lepiej przed zakupem jednostek zorientować się kto ma większą stopę zwrotu w różnych okresach, a przez to samo można zorientować się kto agresywnie inwestuje pieniądze udziałowców, a kto bezpiecznie. Trzeba też odjąć od potencjalnych zysków prowizję jaka pobierają fundusze inwestycyjne i ile kosztuje zamiana między funduszami.
Autor: Feliks
A jak nie znam się na inwestowaniu, a mam niezłą sumkę na inwestycje i chcę podjąć ryzyko, aby zarobić szybko i dużo? To co wtedy? Przecież nie będę sam kupował akcji jak nie mam żadnego pojęcia, chyba jak będę mial jednostki TFI to szerzej zainteresuję się giełdą i inwestowaniem na niej w akcje.
Autor: Niagara
Jak się nie ma żadnego pojęcia o inwestowaniu w akcje to najlepiej kupić jednostki Towarzystw Inwestycyjnych. Trzeba jednak zwrócić jaka jest prowizja przy kupnie takich jednostek inwestycyjnych i jaką odpowiednie fundusze mają stopy zwrotu w okresie roku, 3 lat czy 5 lat. Do tego ważną opłatą jest za zarzadzanie twoimi pieniędzmi. Często TFI stosują szereg ciekawych promocji jak obniżenie prowizji od zakupu jednostek inwestycyjnych, a czasami nawet klient , który wpłaci pieniądze nie ponosi żadnych kosztów. Więc tylko dobrze poszukać\"i wpłacać, a pieniądze będą robić pieniądze. abc\"
Autor: abc
Najlepiej w jednostki Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych inwestować długofalowo. I najlepiej co jakiś czas najlepiej inwestować w różnego rodzaju jednostki czyli począwszy od funduszu obligacji, poprzez stabilnego wzrostu aż po akcje. Warto zastanowić się nad dywersyfikacją swojego portfela TFI i zainwestować w fundzusz, któryinwestuje na zagranicznych parkietach giełd akcyjnych. Tam często zyski są bardzo wysokie z inwestycji przeważnie kiedy taki fundusz inwestuje agresywnie na rynkach wschodzących. Ale trzeba zwrócić uwagę na koszty przystąpienia do takiego funduszu inwestycyjnego.
Autor: Drogba
Ja zainwestowałem w jednostki TFI na samym dołku w ubiegłym roku i jestem w chwili obecnej ponad 50 procent do przodu. Po prostu zaryzykowałem, bo akcje cały czas szły na dół no i wreszcie muszą się odbić. Na razie trzymam, bo ostatnio giełda tak powoli idzie do góry i myślę, że przed nami są jeszcze dobre wzrosty. Wszystkie środki zainwestowałem w akcje, bez żadnych funduszy zrównoważonych, stabilnego wzrostu, obligacji czy jakiś tam zagranicznych akcyjnych. Tylko jak będę umarzał takie jednostki to niestety czeka mnie podatek Belki i będzie to trochę bolało.
Autor: abc
Ostatnio Millennium TFI opublikowało zestawienie stóp zwrotu swoich funduszy na przestrzeni 5 lat.Wynika z tego zetawienia, że wszystkie fundusze w liczbie 6 miały dodatnią stopę zwrotu. Co ciekawe najwięcej w ciągu 5 lat zarobił, bo ponad 21 procent fundusz pieniężny. Dobry wynik osiągnęły fundusz papierów dłużnych ( 17,27%), i fundusz akcji (16 procent zwrotu). może nominalnie nie jest dużo, ale trzeba wziąść pod uwagę zawirowania na giełdach w ostatnich 3 latach. Żaden z funduszy nie osiągnął stopy zwrotu wyższej niż wynik inflacji na przestrzeni ostatnich 5 lat.
Autor: kasa
Na czym polegają te wszystkie subfundusze akcji, pieniężne, stabilnego wzrostu i tym podobne? Czy ktoś mi wytłumaczy w prosty sposób jak działąją takie subfundusze i w co inwestują.  
Autor: abc
Każdy subfundusz inwestuje w pewne instrumenty finansowe dostępne na polskim rynku, ale także na zagranicznych rynkach. Jednym z najbardziej bezpiecznych subfunduszy dostępnych na rynku finansowym jest subfundusz pieniężny. Subfundusz Pieniężny jest przeznaczona dla osób, które szukają przede wszystkim bezpiecznych form oszczędzania, a także stabilnych dochodów z zainwestowanych pieniędzy.
Autor: abc
Subfundusz Pieniężny inwestuje powierzone mu pieniądze głównie w dłużne instrumenty finansowe o terminie wykupu nie dłuższym n iż 1 rok lub okres odsetkowy tych instrumentów finansowych nie przekracza jednego roku. Są to zazwyczaj dłużne instrumenty finansowe emitowane przez Skarb Państwa. Skarb Państwa przeważnie emituje papiery dłużne w postaci Obligacji Skarbowych lub Bonów Skarbowych. Struktura subfunduszy pieniężnych wynosi 60 procent do 40 procent: skarbowe instrumenty dłużne do papierów dłużnych spółek i samorządów.
Autor: abc
Drugim takim subfunduszem jest Subfundusz Papierów Dłużnych, który skierowany jest dla osób, które oczekują bezpieczeństwa inwestycyjnego i oczekują założonych zwrotów z inwestycji w dłuższym okresie czasu. Subfundusz Papierów Dłużnych inwestuje aktywa w dłuższym okresie czasu w obligacje emitowane przez Skarb Państwa, co zapewnia wysokie bezpieczeństwo powierzonych środków. Struktura portfela takiego subfunduszu Papierów Dłużnych wynosi 50 procent na 50 procent. I są to inwestycje w obligacje skarbowe, a drugą grupą, w którą inwestuje ten subfundusz to papiery dłużne spółek i samorządów.
Autor: abc
Warto inwestować w TFI, ponieważ potencjalny zysk z inwestycji w fundusze może być wyższy niż w przypadku tradycyjnych form oszczędzania. Środki można przenosić pomiędzy subfunduszami bez konsekwencji podatkowych. Ni etrzba również określać czasu trwania inwestycji czyli masz możliwość wycofania swoich środków pieniężnych w dowolnej chwili bez utraty wypracowanego zysku z inwestycji. Zainwestowane środki pieniężne w TFI są bezpieczne, ponieważ na działalnośćią tych funduszy kontrolę sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. W większości funduszy obecnych na rynku polskim oferuje jednostki TFI minimalna wpłata to tylko 500 złotych.
Autor: abc
Subfundu sz Stabilnego Wzrostu to fundusz, który poleca się klientom zainteresowanym inwestowaniem długoterminowym i pewnym stabilnym zyskiem z zainwestowanych pieniędzy. Klient taki chce ponieść pewne ryzyko. a któryakceptuje możliwość okresowych wahań wartości jednostek uczestnictwa TFI. W portfelu Subfunduszy Stabilnego Wzrostu znajdują się instrumenty finansowe takie jak dłużne papiery wartościowe , które przeważnie mają udział 30 procentowy w tym portfelu. Poprzez te 30 procent udziału w portfelu tego funduszu Subfundusz Stabilnego Wzrostu dąży do bezpiecznego i stabilnego wzrostu wartości jednostek uczestnicywa TFi.
Autor: abc
Na jak kształtuje się na ogół portfel w Subfunduszu Stabilnego Wzrostu? Oprócz wymienionych powyżej dłużnych papierów wartościowych, które na ogół nie przekraczają udziału 70 procent w subfunduszu, reszta inwestycji na poziomie 30 procent to inwestycje w akcje. Pieniądze subfundusz inwestuje w akcje spółek na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Spółki te na ogół odznaczają się dużą płynnością i sytuacją finansową. Wracając jeszcze do dłużnych papierów wartościowych to na ogół subfundusze stabilnego wzrostu inwestuje powierzone mu pieniądze w Obligacje Skarbu Państwa lub innych emitentów.
Autor: abc
Innym subfunduszem, w ktory można zainwestować na polskim rynku finansowym jest Subfundusz Zrównoważony, który adresowany jest to klientów, którzy oczekują wyższych zysków, ale za to akceptują wyższ ryzyko inwestycyjne. Ryzyko inwestycji w Subfunduszu Zrównoważonym jest umiarkowane, a czas inwestycji powinien być dłuższy, a kapitał powinien być inwestowany systematycznie. Przeważnie Subfundusze Zrównoważone posiadają strukturę portfela pół na pół, gdzie jedna połowa jest inwestowana w akcje, a druga połowa jest inwestowana w dłużne papiery wartościowe.
Autor: abc
Największe ryzyko w inwestycji w jednostki funduszy inwestycyjnych ponosi się gdy zainwestuje się w subfundusze akcji. Ale za tym idą większe zyski niż w innych wymienionych wyżej subfunduszy, jeżeli sytuacja na giełdzie papierów wartościowych jest dobra lub bardzo dobra. Dzieje się tak dlatego, ze Subfundusz Akcji jak wynika z nazwy inwestuje w akcje spółek notowanych na giełzie papierów wartościowych. Udział akcji w portfelu może wynieść nawet 100 procent, ale czasami subfundusze akcji inwestują nawet do 15 procent powierzonego im kapitału w dłużne papiery wartościowe.
Autor: Rokasa
W sierpniu 2010 roku do Towarzyst Funduszy Inwestycyjnych napłynęło w granicach 400 milionów złotych. Natomiast aktywa zgromadzone na kontach TFI i które służą do inwestycji w instrumenty finansowe wzrosły w sierpniu bieżącego roku o 0,4 %. Aktywa pod koniec 2010 roku wyniosły 105,6 mld złotych. Sierpień 2010 r. był już szesnastym kolejnym miesiącem, w którym było więcej wpłat do TFI niż wypłat. Wpłaty netto wyniosły pół miliarda złotych. Porównując aktywa sierpniowe z tymi z lipca 2010 roku to pozostają one na podobnym poziomie w wycenie.
Autor: abc
Analitycy radzą aby sie wstrzymać z kupnem bonów skarbowych. Dotyczy to również inwestycji w TFI, gdzie oferowane są fundusze z bonami skarbowymi. Stopa zwrotu z tych inwestycji jest prawie dwukrotnie mniejsza niz lokaty terminowe oferowane przez banki. Dwuletnie obligacje Skarb Państwa oferowane są z oprocentowaniem na poziomie 4 procent. atomiast w bankach można otrzymać oprocentowanie na poziomie 5 i wiecej procent. Są banki, ktore oferuja ponad 7 procent. Banki sprzedają również atrakcyjne dwuletnie obligacje oprocentowane ponad 5 procent, które pozwalają na unikniecie podatku Belki.
Autor: Fenio
A jak tam giełda pójdzie w grudniu? Bo cos niepokojącego się dzieje, złotówka się mocno osłabia, giełda w Budapeszcie giełda pikuje w dół, w Polsce na Giełdzie Papierów Wartościowych też nie jest za ciekawie. Jak przewidujecie dalsze dni na naszej giełdzie, wchodzić czy wychodzić z inwestycji?
Autor: Rokasa
Wydaje się, że to tylko przejściowe problemy polskiej złotówki i odchodzenie kapitału z polskiej giełdy. Powinno być dobrze, ponieważ tak źle już nie może być, a kraje, ktore mają problemy z długiem sobie poradzą dzięki pozyczkom ze strefy euro. A i PKB jest dodatni 4 % w IV kwartle.
Autor: abc
Może będziemy mieć rajd świętego Mikołaja, a jakn będzie to w przyszłym roku w styczniu i lutym możemy mieć niezłą hossę, wszystko zależy od bardziej plotek i niefrasobliwych wypowiedzi polityków, ktorzy tylko straszą. Mam na mysli, nie polskich pollityków, ale tych z państw Europy Zachodniej. Chociaż przykład Irlandii i Wielkiej Brytanii świadczy, że tam sobie potrafia sami poradzić, zaostrzając ograniczenia w wydatkach, a nie tak jak w Polsce, gdzie pada wiele absurdalnych pomysłów i inwestorzy boją się i wycofują kapitał z naszych rynków finannsowych. Węgrzy też nie są lepsi.
Dodaj opinię, komentarz, pytanie
Autor:
Treść:

Uwaga: Komentarz ukaże się po moderacji. Nie ma potrzeby ponownego wysyłania komentarza.